Wetland

Projekt Military LIFE for Nature

Wetland je zapojen do projektu Military LIFE for Nature, jehož hlavním účelem je obnova a zachování vzácných druhů rostlin a živočichů, které ke svému životu potřebují neustálé narušování terénu.

Projekt, který vede spolek Beleco, z.s., má zajistit po dobu následujících pěti let péči o přírodu v bývalých vojenských územích, které jsou svým významem srovnatelné s nejcennějšími českými chráněnými územími.

Tato území vyžadují pro udržení své biologické rozmanitosti dynamickou mozaiku krajiny, kterou byla schopna zajistit aktivní činnost armády při jejím výcviku. V dnešních podmínkách, kdy armáda z těchto území odešla, je třeba nahradit tento způsob jinými přístupy. Tyto různé přístupy budou ukázány na pěti lokalitách chráněných v rámci evropské soustavy Natura 2000. Jednou z nich je Pánov u Hodonína, kde budou nejprve odstraněny náletové dřeviny a následně ve spolupráci s místními spolky využívány tanky a další technika pro udržení vhodných podmínek pro vzácné rostliny a motýly, kteří žijí jen na několika málo místech v České republice.

Na Načeratickém kopci u Znojma bude rozšířena plocha pro pastvu koz a ovcí. Na Blšanském chlumu u Loun budou znovu nastoleny podmínky z dob, kdy lokalitu opouštěla armáda, za pomoci pastvy ovcí. Wetland se svými zkušenostmi z rozsáhlých zásahů na biologicky zajímavých lokalitách, má na starosti tyto metody odstraňování dřevin ať pomocí těžké techniky nebo jiných metod.

Dalšími partnery projektu jsou i Česká krajina, která má na starost péči o divoké koně a MŽP.

Partneři projektu

zobrazit menu