Dotační management a výběrová řízení

Firma Wetland zajištuje poradenství a management v dotačních oblastech zaměřených na životní prostředí, přírodu, zemědělství a rozvoj venkova. Poskytuje kompletní servis od podání žádosti přes administraci až k realizaci projektů z operačních programů životního priostředí a SZIF. Firma také provádí management výběrových řízení.

  • provádíme kompletní organizaci zadávacích řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • provádíme kompletní administraci zakázek malého rozsahu

S dotacemi máme dlouholeté zkušenosti
zobrazit menu